تشکیل اتاق داوری


تشکیل اتاق داوری

تشکیل اتاق داوری

تشکیل اتاق داوری راه حلی موثر برای جلوگیری از اطاله دادرسی، رسیدگی توام با دقت و جلب رضایت طرفین است. در این فرآیند، طرفین اختلاف، با توافق داور خویش را انتخاب کرده و دیگر نیازی به مراجعه به محاکم دادگستری ندارند. موسسه پارسه آمادگی دارد خدمات داوری مشتمل بر تنظیم توافق نامه داوری، قبول و انجام داوری را با بهره گیری از حقوقدانان متخصص و با تجربه در امور تجاری، قراردادها و دعاوی را به متقضیان ارائه نماید.

• اشاعه فرهنگ سازش و ارتقاء صلح اجتماعی از طریق رفع اختلاف
• تسریع در رسیدگی و رفع اختلاف
• کمک به کاهش آثار دعاوی در مراجع قضایی
• جلوگیری از اتلاف وقت و سرمایه اصحاب دعوا
• ارشاد طرفین اختلاف در اصلاح روابط فی مابین و بر طرف نمودن چالش های اجتماعی و اقتصادی میان آنان
• کمک به استحکام ار کان بنیادین اقتصادی اشخاص و رشد و تعالی و شکوفا شدن سرمایه ها و امکانات مالی در جامعه

 تعداد داوران و نحوه انتخاب ایشان

الف) طرفین می‌توانند ضمن موافقتنامه داوری یا به موجب توافقنامه جداگانه، در خصوص تعداد و نحوه انتخاب داور یا داوران، توافق نمایند.

در صورت فقدان چنین توافقی و نیز در صورتی‌که بین طرفین در این خصوص اختلاف باشد، به ترتیب زیر اقدام خواهد شد و رجوع طرفین به مرکز داوری به منزله قبول ترتیبات زیر می‌باشد:

مرکز داوری با توجه به موضوع دعوی، یک نفر را به عنوان «داور» انتخاب می‌نماید و به طرفین اعلام می‌کند تا اگر عتراض یا جهات رد نسبت به «داور» مذکور وجود دارند، ظرف مهلت پانزده (۱۵) روز پس از معرفی داور به دبیرخانه، اعلام کنند.

چنانچه هریک از طرفین ظرف مهلت مقرر اعتراض یا جهات رد موجهی نسبت به «داور» منتخب اعلام نمایند و مورد قبول مرکز واقع شود، مرکز داوری فرد دیگری را معرفی خواهد نمود، در غیر این صورت همین‌که «داور» منتخب مرکز قبولی خود را اعلام کرد، مرکز داوری پرونده را به او تسلیم می‌کند.

ب) در مواردی که توافق شده هیأت داوری تشکیل شود، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

۱- هریک از طرفین مکلف است «داور» اختصاصی خود را ظرف مدتی که مرکز تعیین می‌کند انتخاب و معرفی کند و سپس طرفین یا با موافقت طرفین، داوران اختصاصی ایشان، مکلفند ظرف مدت ده (۱۰) روز «داور» سوم (سرداور) را به اتفاق تعیین و معرفی نمایند.

۲- در صورتی‌که طرفین ظرف مهلت مقرر داوران اختصاصی خود یا سرداور را انتخاب و معرفی نکنند، مرکز داوری حسب مورد، «داور» طرف ممتنع یا سرداور (یا هردو) را، انتخاب و معرفی می‌نماید تا اگر هریک از طرفین اعتراض یا جهات رد نسبت به «داور» اختصاصی طرف دیگر یا سرداور دارند، ظرف مهلت پانزده (۱۵) روز پس از معرفی «داور» به دبیرخانه مرکز اعلام کنند.

مزایای رسیدگی در مراکز داوری :

سرعت در رسیدگی بالاست و هزینه‌های داوری نیز به مراتب ارزانتر از دادگستری است. مشخص بودن قواعد رسیدگی، فرآیند بازبینی پیش نویس آراء قبل از صدور رأی، تخصص در رسیدگی، رعایت اصل محرمانگی، قطعی و لازم الاجرا بودن رأی داوری و قابلیت اجرای آرا داوری در داخل و خارج از کشور نیز از دیگر مزایای رسیدگی در این مرکز است.

موضوعات قابل ارجاع به داوری

اصل بر قابلیت ارجاع همه اختلافات و دعاوی اعم از داخلی و بین المللی به داوری است. با این حال، مقنن در برخی موارد محدودیت‌ها و یا ممنوعیت‌هایی قائل شده است. مثلاً اختلافات راجع به اموال عمومی و دولتی از مواردی است که برای ارجاع آنها  به داوری باید موافقت هیات وزیران و اطلاع مجلس و بعضاً موافقت مجلس (در دعاوی که طرف آن خارجی است و یا در موارد داخلی که موضوع دعوا به موجب قانون، مهم تشخیص داده باشد) اخذ شود. به علاوه، دعاوی راجع به ورشکستگی، اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب مطلقاً قابل ارجاع به داوری نیستند.

جهت تشکیل اتاق داوری به ما ایمیل بفرستید