حمل اسلحه و مجازات آن

حمل اسلحه و مجازات آن

در ابتدا به این قضیه بپردازیم که چرا حمل اسلحه جرم تلقی می شود ؟ 

به طور کلی شخصی که با خود سلاح حمل می‌کند خود این کار به‌تنهایی هیچ خطری برای خودش یا دیگران به‌وجود نمی‌آورد لذا در اینجا به این مطلب میپردازیم که اگر خطری ندارد چرا مجازات برای آن در نظر گرفته شده است . پاسخ این است که جرم‌انگاری این رفتارها برای جلوگیری از خطراتی است که ممکن است آن رفتارها در آینده به‌وجود بیاورند. یعنی اگرچه ممکن است که انجام این رفتارها در حال حاضر برای خود شخص یا دیگران خطری نداشته باشد، اما با توجه به نوع رفتار می‌توان احتمال داد که انجام آنها ممکن است در آینده این شخص یا انسان‌های دیگر را با خطری جدی مواجه کند .

مجازات حمل یا نگهداری سلاح و مهمات در قانون مجازات اسلامی

با توجه به ماده۶ قانون مجازات اسلحه و مهمات، هر کس به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آن‌ها را خریداری، نگهداری یا حمل کند یا با آن‌ها معامله دیگری انجام دهد به ترتیب زیر به حبس تعزیری * محکوم می‌شود :

الف – سلاح سرد جنگی ، سلاح شکاری یا مهمات آن به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون‌تا بیست میلیون ریال.

ب- سلاح گرم سبک خودکار،  قطعات موثر یا مهمات آن به حبس از دو تا پنج سال.

ت- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، قطعات موثر یا مهمات آن‌ها به حبس از پنج‌تا ده سال.

تبصره : هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات موثر از چند قبضه باشد مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود .

حمل اسلحه و مجازات آن

حمل اسلحه و مجازات آن

در زیر به کلیات قانون قاچاق اسلحه مطابق با قانون اساسی می پردازیم :

ماده۱ـ قاچاق اسلحه ، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آن‌ها به کشور و یا خارج نمودن آن‌ها از کشور به طور غیرمجاز است .
ماده۲ـ مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آن‌ها است.

تبصره ـ اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.
ماده۳ـ اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکر‌ها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است .
ماده۴ـ وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آن‌ها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آن‌ها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود .

حمل اسلحه و مجازات آن

حمل اسلحه و مجازات آن

*حبس تعزیری به چه معناست ؟

حبس تعزیری به حبسی گفته می‌شود که در برابر حبس ابدی(حدود الله) قرار گرفته باشد. این نوع مجازات که به نوعی تادیب محسوب می‌شود، بر طبق شرع و ماده ۱۶ موجود در قانون مجازات اسلامی‌ایران در اختیار حاکم قرار گرفته است. البته لازم به ذکر است در برخی مواقع حبس تعزیری در برابر حبس تعلیقی قرار می‌گیرد و در نهایت متهم محکوم به اجرای آن حکم نخواهد بود.