قانون جدید زندان برای مهریه|موسسه حقوقی میزان صدر پارسه

قانون جدید زندان برای مهریه|موسسه حقوقی میزان صدر پارسه

قانون جدید زندان برای مهریه|موسسه حقوقی میزان صدر پارسه

در این نوشته به بررسی قانون جدید مهریه و قانون جدید زندان در رابطه با مهریه می‌پردازیم. متاسفانه در کشور ما، بخش زیادی از مردم از قوانین مملکتی اطلاع کافی در دست ندارند و در تعاملات قانونی دچار مشکلات متفاوتی می‌شوند. این نقصان در مواردی سبب تخطی ناآگاهانه از قوانین و در موارد دیگر؛ سبب عدم احقاق حق در رابطه با مسائل مختلف قانونی شخص خواهد شد که طبعا زیان‌های مادی و معنوی را به همراه دارد.

قانون جدید زندان برای مهریه

  • طبق قانون؛ در مواردی که مهریه مالی معین و مشخص نباشد( چه در عقد موقت و چه در عقد دائم)، همچون دیگر دیونی که در قرارداد‌های مالی وجود دارد؛ در چارچوب تعهد مرد قرار می‌گیرد و بایستی نسبت به پرداخت آن به زن اقدام لازم را به عمل آورد. طبعا؛ در چنین شرایطی زوجه این حق را دارد که به دادگاه خانواده و یا دفاتر ثبت مراجعه نموده و مهریه خود را به اجرا بگذارد.
  • طبق جدید ترین قانون مهریه؛ در عقد موقت که عقد نامه به عنوان یک سند عادی تلقی می‌شود، زوجه جهت مطالبه مهریه خود از همسرش بایستی به دادگاه مراجعه نموده و اقدام به تقدیم دادخواست مطالبه مهریه نماید.
  • به طور کلی؛ قانونگذار مقرر داشته است که در صورت وجود سرمایه و اموال زوج به غیر از مواردی که به عنوان استثنا در قانون لحاظ شده است( خانه ای که مرد در آن سکونت دارد، وسیله امرار و معاش و…) میزان مهریه اهمیتی ندارد و وصول مهریه از اموال مربوطه مرد انجام می‌پذیرد.
  • در بسیاری از موارد و به دلیل عدم تمکن مالی زوج در خصوص پرداخت مهریه، داددگاه رای به حبس مرد می‌دهد. در این موارد قانون به جهت حل این مشکل متداول و احقاق حق زوجه از جهت دریافت مهریه؛ امکان تقسیط مهریه را مقرر داشته است.

به این نحو که مرد با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه؛ از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه را می‌نماید. دادگاه نیز با توجه به شرایط  و مناسبات مهریه، اقدام به تعیین پیش قسط و تقسیط مهریه را می‌نماید.

  • بر اساس قانون جدید زندان برای مهریه؛ ضمانت اجرایی حکم جلب در خصوص مهریه، فقط تا میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی (معادل آن) مقدور می‌باشد و مهریه بیش از ۱۱۰ سکه از احکام حبس مبری است. به تعبیر دیگر؛ عدم پرداخت مهریه به میزان ۱۱۰ سکه از جانب مرد، موجب اجرای حکم جلب و حبس وی خواهد شد ولی عدم پرداخت مهریه بیش از ۱۱۰ سکه، حکم جلب و حبس را به همراه ندارد و زوجه بایستی اموال و دارایی مرد را به دادگاه معرفی نماید تا روند تامین اموال و وصول مهریه صورت پذیرد.
  • طبق قانون جدید زندان برای مهریه؛ پس از صدور حکم قطعی پرداخت مهریه برای مرد، وی به مدت یک ماه مهلت دارد که نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و درخواست تقسیط مهریه اقدام نماید و طبق مقررات؛ در صورتی که مرد در طی این مدت یک ماهه نسبت به تقدیم دادخواست اعسار اقدام نماید، حکم جلب وی تا مادامی‌ که روند قانونی دادخواست اعسار در حال سپری شدن است، اجرا نخواهد شد.
  • در مواردی که پس از پذیرش دادخواست اعسار و درخواست تقسیط مهریه؛ مرد از پرداخت پیش قسط و اقساط مهریه امتناع ورزد، حکم جلب وی اجرا شده و محکومیت حبس در انتظارش خواهد بود.
  • در صورتی که زن اقدام به توقیف اموالی از شوهر خود نماید؛ تا زمانی که فرآیند برگزاری مزایده و وصول مهریه از منبع اموال توقیف شده کامل نشود، در خصوص مابقی مهریه ای که از اموال توقیف شده بیشتر است (تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی)؛ حکم جلب از جانب دادگاه صادر نمی‌گردد.
قانون جدید زندان برای مهریه

قانون جدید زندان برای مهریه

قانون مهریه سال ۹۷

در نیمه نخست سال جاری زمزمه هایی مبنی بر کاهش سقف ۱۱۰ سکه مهریه برای جلب به گوش می رسید که این تعداد به ۵۵ کاهش یابد. ولی تاکنون هیچ گونه تصویبی در مجلس دو این خصوص نبوده است. بنابراین قانون جدید مهریه در سال ۹۷ وجود نداشته است و همان رویه سابق از سال ۹۱ پابرجاست. و آنچه گفته می شود حکم جلب مهریه برداشته شد، اشتباه است . نپرداختن اقساط مهریه تا ۱۱۰که یا معادل ریالی آن مشمول حکم جلب خواهد بود. بهتر است مطلب – اعسار از پرداخت مهریه – را به دقت مطالعه نمایید.

اگر شوهر بعد از اجرا گذاشتن مهریه توسط زن در دادگاه ، ظرف یک ماه از صدور اجرائیه، دادخواست اعسار ندهد، حکم جلب او به دارخواست زوجه صادر خواهد شد. اگر دادخواست اعسار بدهد و مهریه تقسیط شود و اقساط پرداخت نشود، معمولا بعد از دریافت دو یا سه قسط معوقه، حکم جلب بابت مهریه صادر شود.

 مدت زمان زندانی برای مهریه چقدر است ؟

 توجه داشته باشید که مطالبه مهریه دعوی حقوقی است. هر زمان که مهریه (اقساط) معوقه پرداخت شود یا اعسار مجدد زوج برای دادگاه ثابت شود از زندان آزاد می شود.

تلاش این روزهای دستگاه قضا با عنایت به افزایش بی رویه قیمت سکه این است که اولا اقساط مهریه متناسب توان زوج باشد و ثانیا حتی الامکان کسی به زندان نرود به عبارت دیگر شخص مُعسر به زندان نرود