مشاوره های IT و شبکه های مجازی


مشاوره IT و شبکه های مجازی

مشاوره IT و شبکه های مجازی

موسسه حقوقی میزان صدر پارسه در زمینه های ذیل نیز فعالیت مینماید:

  1. طرح شکایت جرائم رایانه ای و دفاع از حقوق موکل در دعاوی رسانه ها و فضای مجازی
  2. ارائه مشاوره های لازم در خصوص تنظیم در روابط حقوقی حاصل از فضای مجازی
  3. ارائه مشاوره های قبل از اجرا در حوزه فعالیت های مجازی
  4. عقد قرارداد همکاری در خصوص مشاوره و طراحی سایت و شبکه های اجتماعی
  5. تولید موشن گرافیک

جهت دریافت مشاوره  بروی لینک کلیک کنید.