کارت عضویت باشگاه پارسه


موسسه حقوقی میزان صدر پارسه طرح ارائه خدمات رایگان حقوقی و قضایی ، بازرگانی و سرمایه گذاری را برای اولین بار با عضویت در باشگاه خانواده پارسه ارائه می نماید که برخی از مزایای بهره مندی آن به شرح ذیل میباشد:

• ارائه مشاوره های حقوقی در زمینه امور خانوادگی بطور رایگان در طول مدت قرارداد
• ارائه مشاوره های حقوقی در سایر زمینه های حقوقی با در نظر گرفتن تخفیف ۵۰ درصدی حق مشاوره
• استفاده از وکلای موسسه در دعاوی مطروحه با در نظر گرفتن تخفیف ۲۰ درصدی حق الوکاله وکیل
• استفاده از خدمات اتاق داوری با در نظر گرفتن تخفیف ۵۰ درصدی حق الزحمه داور یا داوران و ارائه
• مشاوره های رایگان سرمایه گذاری مشارکت و خرید سهام و ارزهای دیجیتال
• استفاده همسر و افراد تحت تکفل شخص عضو از مزایای این کارت
این موسسه آماده ارائه هر گونه خدمات مشاوره در زمینه های حقوقی و مالیاتی و بازرگانی و ثبتی و تخفیف حداکثری و صدور کارت عضویت باشگاه خانواده پارسه به تمام متقاضیان محترم می باشد . 


درخواست عضویت در باشگاه خانواده پارسه

نحوه پرداخت

طریقه آشنایی با باشگاه پارسه

2 + 6 = ?