اخبار موسسه میزان صدر پارسه

اخبار موسسه میزان صدر پارسه شامل گزارش تعاملات و قراردادهایی فی ما بین موسسه میزان صدر پارسه و ارگانها و شرکتهای مربوطه میباشد.

اخبار موسسه میزان صدر پارسه

عقد قرارداد با خانه کارگر اصفهان

تفاهم نامه و قرارداد همکاری موسسه حقوقی پارسه با خانه کارگر اصفهان جهت ارائه خدمات مشاوره برای تمامی اعضاء خانه کارگر منعقد گردید . از این پس تمامی اعضاء محترم عضو خانه کارگر اصفهان با برخورداری از مزایای حق عضویت می توانند از تمامی خدمات موسسه با حداکثر تخفیف های اعمال شده و منعقد با خانه کارگر استفاده نموده و بهره مند شوند .

تشکیل اتاق داوری

با توجه به استقبال هموطنان ، مدیران شرکت و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت بهره مندی از اتاق داوری بزودی اتاق داوری مستقل در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته برگزار می گردد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر متقاضیان میتوانند از طریق فرم ……………………. یا شماره تماس ۰۳۱۳۶۲۶۳۵۱۸ اطلاع حاصل فرمایید  .

تشکیل همایش های بهره مندی خانواده

طی جلسات متعدد با مسئولین مرتبط و معاونتهای سازمانها و ارگانهای زیربط جهت بهبود وضعیت اجتماعی و آرامش خانوارهای ایرانی بویژه شهروندان اصفهان به زودی همایش ماهانه خانواده شاد و خلاق دراین  سالن ،همایش های منتخب برگزار میگردد. علاقه مندان میتوانند پس از اعلام زمان تشکیل همایش نسبت به ثبت فرم و حضور در جلسه اقدام نمایند.

قرارداد همکاری موسسه حقوقی پارسه با جامعه مداحان

تفاهم نامه و قرارداد همکاری موسسه حقوقی پارسه با جامعه مداحان  و مرثیه خوانان اصفهان جهت ارائه خدمات مشاوره برای تمامی اعضاءِ مداحان و مرثیه خوانان منعقد گردید . از این پس تمامی اعضاء محترم عضو و خانواده مداحان و مرثیه خوانان با برخورداری از مزایای حق عضویت می توانند از تمامی خدمات موسسه با حداکثر تخفیف های اعمال شده و منعقد با جامعه مداحان استفاده نموده و بهره مند شوند .